Skip to main content

Відкриті дані

Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №19» Харківської міської ради

на ПОРТАЛ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ХАРКОВА

Інформація про діяльність Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №19» Харківської міської ради, яка підлягає оприлюдненню, відповідно до ч.8, ст.78 Господарського Кодексу України


 1. Річний звіт керівника за 2022 рік
 2. Інформація про цілі діяльності підприємства
 3. Біографічна довідка керівника підприємства
 4. Статут_чинний(Статут 2019 Статут 2018)
 5. Річний звіт керівника
 6. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника
 7. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо підприємства
 8. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками
 9. Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно доЗакону України«Про відкритість використання публічних коштів»
 10. Інформація про надходження та використання благодійної допомоги
 11. Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства: